Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

100. Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle (4)

101. Himlens morgenrøde (1)

102. Et lidet barn så lysteligt (3)

103. Barn Jesus i en krybbe lå (6)

104. Et barn er født i Betlehem (15)

105. Venner! sagde Guds engel blidt (0)

106. Af højheden oprunden er (9)

107. Glæden hun er født i dag (2)

108. Lovet være du, Jesus Krist (13)

109. I denne søde juletid (4)

110. Nu vil vi sjunge og være glad (6)

111. Hør, hvor englesangen toner (2)

112. Kom, alle kristne (3)

113. Fryd dig i Guds behag (0)

114. Hjerte, løft din glædes vinger (11)

115. Lad det klinge sødt i sky (4)

116. En sød og liflig klang (6)

117. En rose så jeg skyde (10)

118. Julen har englelyd (3)

119. Julen har bragt velsignet bud (1)

120. Glade jul, dejlige jul (2)

121. Dejlig er jorden (7)

122. Den yndigste rose er funden (6)

123. Her kommer, Jesus, dine små (6)

124. Alle ting er underfulde (0)

125. Mit hjerte altid vanker (3)

126. Min sol, min lyst, min glæde (0)

127. Frisk op! Endnu engang (0)

128. Søde Jesus, jule-fyrste (0)

129. Julebudet til dem, der bygge (3)

130. Fredløs er freden, hvor menneskets veje (3)

131. Blåt vælded lys frem bag skyers skred (2)

132. Guds engle i flok! synger lifligt i kor (2)

133. Med fred og fryd jeg farer hen (3)

134. Vor Herre han er en konge stor (1)

135. Nu velan, et frejdigt mod (0)

136. Dejlig er den himmel blå (8)

137. Det runde himlens stjernetelt (1)

138. De hellig tre konger så hjertensglad (2)

139. Hvor stor er dog den glæde (5)

140. I Nazaret, i trange kår (0)

141. Mig lyster nu at træde (0)

142. Kom, følg i ånden med (0)

143. Med Den Enbårnes herlighed (0)

144. Hvor saligt var det ægtepar (0)

145. Hos dig, o Jesus, sent om nat (0)

146. Velkommen de Jesus i Nazaret bød (0)

147. Der sad en fisker så tankefuld (0)

148. Ånden opgav enkesønnen (0)

149. Hvad er det for en snekke (1)

150. Mit hjerte er så bange (0)

151. Med sin alabaster-krukke (0)

152. O Herre Gud, din lære (0)

153. En sædemand gik ud at så (0)

154. En bondemand går ud at så (1)

155. Godt og ondt i lys og mørke (0)

156. Guds rige lignes ved et frø (1)

157. Betesda-søjlernes buegange (0)

158. Kvindelil! din tro er stor (1)

159. Min Jesus, grund til al vor lyst (1)

160. Jeg tror det, min genløser (0)

161. Med strålekrans om tinde (2)

162. Det var kun en drøm, at han tog os til side (0)

163. Fuglen har rede, og ræven har grav (1)

164. Øjne, I var lykkelige (2)

165. Et fornødent er; det ene (3)

166. Så skal dog Satans rige (1)

167. Hører I, vor Herre kalder (0)

168. Hyrden er én, og så hans hjord (0)

169. Kommer hid kun med de små (0)

170. Fra verdens morgenstund udgår (0)

171. Lazarus lå i sin grav (0)

172. Se, vi går op til Jerusalem (2)

173. Ét vidste han om vejen frem (3)

174. Jerusalem! i dag din konge græder (0)

175. Jesus, livets rige kilde (3)

176. Se, hvor nu Jesus træder (9)

177. Kom, sandheds konge, Kristus, kom (0)

178. Han står på randen af sin grav (0)

179. Herren god, som uden grænser (0)

180. Hører til, I høje Himle (4)

181. Over Kedron Jesus træder (0)

182. Følger med til urtegården (0)

183. Sover I? Hvor kan I sove (1)

184. Mørket skjuler jorderige (0)

185. Længe haver Satan spundet (0)

186. Ingen højhed, ingen ære (0)

187. Rettens spir det alt er brækket (0)

188. Så bøjed den dødsdømte nakken (0)

189. Hvor er lammet, offerlammet (0)

190. Her ser jeg da et lam at gå (2)

191. Gak under Jesu kors at stå (4)

192. Hil dig, Frelser og Forsoner (10)

193. O hoved, højt forhånet (8)

194. O høje råb, hvis lige aldrig hørtes (0)

195. Naglet til et kors på jorden (3)

196. Under korset stod med smerte (0)

197. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig (1)

198. Lyksalig endte da min frelser sine dage (0)

199. Jesus, dine dybe vunder (5)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek