Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

600. O Jesus, går du da din vej (0)

601. Herlighedens Gud (1)

602. Den snævre vej er bred nok til Guds rige (1)

603. Den vej, du gik i kors og trang (0)

604. Det koster mer, end man fra først betænker (3)

605. Hvo vil med til Himmerige (0)

606. Kommer, hvo vil visdom lære (0)

607. Jesus Krist, du overvandt (1)

608. Stod med Krist vi op af døde (0)

609. Dybt fornedres skal enhver (2)

610. Bliv hos mig, kære Herre Krist (1)

611. Så tag mig da ved hånden (0)

612. Den store mester kommer (4)

613. Herre, du vandrer forsoningens vej (1)

614. Far, verden, far vel (1)

615. Far, verden, far vel (Oprindelig tekstform) (1)

616. Herrens røst, som aldrig brister (0)

617. Nu bør ej synden mere (0)

618. Op! våg og bed (1)

619. Vægter! vil det mørke rige (0)

620. Hvad fattes mig? (0)

621. Så skal da mammon vige (0)

622. Halleluja! jeg har min Jesus fundet (0)

623. Verden, o verden! hvi frister du mig (0)

624. Gud er Gud, før jorden skabtes (2)

625. Op, I kristne, ruster eder (0)

626. O du store sejervinder (0)

627. Sørger du endnu, min sjæl (0)

628. O Jesus, som er kommet at (1)

629. Vort kors gør sure miner (0)

630. Vor trængsel, hvor besværlig (2)

631. Nu da til lykke (1)

632. Stå fast, min sjæl, stå fast (0)

633. Har hånd du lagt på Herrens plov (2)

634. Du ved det nok, mit hjerte (1)

635. Vær stærk, min sjæl, i denne tid (1)

636. Midt i alt det meningsløse (0)

637. Du, som mætted tusind munde (1)

638. O, kommer hid dog til Guds Søn (4)

639. Når i den største nød vi stå (4)

640. Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (2)

641. Mig rinder så mange tanker i hu (1)

642. Min Gud, jeg gammel er og grå (0)

643. Sorrig og elendighed (0)

644. Aldrig er jeg uden våde (0)

645. Stille er min sjæl til Gud (4)

646. Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (0)

647. Det er den daglig trøst, hvormed (0)

648. Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer (0)

649. Skal fri og frelst vi hist (0)

650. Midt igennem nød og fare (0)

651. Vor klippe vi slippe umulig (2)

652. Vor Herre! til dig må jeg ty (3)

653. I falmende blade, du kølige vind (1)

654. Aftensukket, nattegråden (0)

655. Er du modfalden, kære ven (6)

656. Ængstede hjerte (3)

657. Vågn op, du, som sover (3)

658. Når jeg er træt og trist, når modet svigter (1)

659. Nu åbner savnet sine øde vidder (0)

660. Kom, hjælp mig, Herre Jesus (0)

661. Gud ene tiden deler (1)

662. Hvad kan os komme til for nød (5)

663. Gud Herren er min hyrde god (3)

664. Frelseren er mig en hyrde god (2)

665. Er Gud for mig, så træde (1)

666. Den grund, hvorpå jeg bygger (1)

667. Skulle jeg dog være bange (1)

668. Alle vegne, hvor jeg vanker (0)

669. Det koster ej for megen strid (0)

670. I Jesus søger jeg min fred (0)

671. O du min Immanuel (0)

672. Jeg ved, på hvem jeg bygger (2)

673. O Guddoms-sol fuldstærk og blid (0)

674. Sov sødt, barnlille (4)

675. Gud, vi er i gode hænder (0)

676. Guds fred er mer end englevagt (3)

677. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (5)

678. Guds fred er glæden i dit sind (3)

679. Et trofast hjerte, Herre min (6)

680. Jesus, kom dog nær til mig (1)

681. Dig vil jeg elske, du min styrke (1)

682. Jesus, Jesus, Jesus sigter (0)

683. Den nåde, som vor Gud har gjort (1)

684. O Jesus, du al nådens væld (0)

685. Vor Gud er idel kærlighed (3)

686. Min sjæl, om du vil nogen tid (2)

687. Hvor dejlig skal Guds kirke stå (0)

688. Skal kærlighed sin prøve stå (1)

689. Hvor ser det ud i verdens ørk (0)

690. Den ypperligste vej (2)

691. Loven er et helligt bud (0)

692. Du skal i denne verden ej (0)

693. Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet (0)

694. Jesus, at du blev min broder (0)

695. Nåden hun er af kongeblod (0)

696. Kærlighed er lysets kilde (2)

697. Herre, jeg vil gerne takke (3)

698. Kain, hvor er din bror (0)

699. Glæderig og underfuld (0)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek