Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

1. Guds menighed, syng for vor skaber i løn (5)

2. Lover den Herre, den mægtige konge med ære (7)

3. Lovsynger Herren, min mund og mit indre (6)

4. Giv mig, Gud, en salmetunge (4)

5. O, havde jeg dog tusind tunger (2)

6. Dig være, mildeste Gud Fader (0)

7. Herre Gud! Dit dyre navn og ære (6)

8. Om alle mine lemmer (2)

9. O store Gud! vi love dig (6)

10. Alt, hvad som fuglevinger fik (2)

11. Nu takker alle Gud (9)

12. Min sjæl, du Herren love (1)

13. Måne og sol (2)

14. Tænk, at livet koster livet (0)

15. Op, al den ting, som Gud har gjort (5)

16. O Gud! hvor er du mer end skøn (0)

17. Almægtige og kære Gud (1)

18. Som fisk i hav og fugl i luft (3)

19. O Gud, fornuften fatter ej (1)

20. Jeg ser dit kunstværk, store Gud (0)

21. Du følger, Herre, al min færd (0)

22. Gådefuld er du, vor Gud (1)

23. Hvor Gud mig fører, går jeg glad (0)

24. En vej eller anden, vor Herre ved råd (5)

25. Hvert et lys i livets nat (1)

26. Nærmere, Gud, til dig (1)

27. Du gav os efter dit behag (2)

28. De dybeste lag i mit hjerte (1)

29. Spænd over os dit himmelsejl (2)

30. Op, alle, som på jorden bor (6)

31. Til himlene rækker din miskundhed, Gud (9)

32. Hvo ikkun lader Herren råde (6)

33. Han, som har hjulpet hidindtil (0)

34. Gud skal alting mage (1)

35. På Gud alene (0)

36. Befal du dine veje (6)

37. Min Gud befaler jeg min vej (0)

38. På alle dine veje (1)

39. Synes det i kors og pine (0)

40. Hvorfor vil du dog klage (0)

41. Lille Guds barn, hvad skader dig (1)

42. I underværkers land jeg bor (0)

43. Hvor er det godt i Jesu arme (0)

44. Urolige hjerte (0)

45. Jeg går i fare, hvor jeg går (0)

46. Sorrig og glæde de vandre til hobe (3)

47. Jeg løfter mine øjne op (3)

48. Uforsagt, hvordan min lykke (0)

49. Ingen er så tryg i fare (2)

50. Under dine vingers skygge (1)

51. Jeg er i Herrens hænder (2)

52. Du, Herre Krist (15)

53. Hav tak, o Herre, for evig trøst (0)

54. Hvad mener I om Kristus (8)

55. Ved Jesu navn forlades alle synder (0)

56. Jesus er navnet mageløst (0)

57. Herre, fordi du (0)

58. Jesus! Frelser og Befrier (0)

59. Jesus os til trøst og gavn (1)

60. Jesus, min drot (4)

61. Min Jesus er for mig (1)

62. Jesus - det eneste (0)

63. I Jesu navn (0)

64. Jeg vil mig Herren love (3)

65. Troens smykke, Jesus sød (1)

66. Lyslevende fra Himmerig (1)

67. Jeg så ham som barn med det solrige øje (0)

68. Se, hvilket menneske (1)

69. Du fødtes på jord (3)

70. Du kom til vor runde jord (2)

71. Nu kom der bud fra englekor (10)

72. Maria hun var en jomfru ren (3)

73. Vi synger med Maria (1)

74. Vær velkommen, Herrens år (Advent) (9)

75. På Jesu død og blodig sår (2)

76. Op! thi dagen nu frembryder (1)

77. O kom, o kom, Immanuel (8)

78. Blomstre som en rosengård (12)

79. Stat op i gry, min Gud, stat op (0)

80. Tak og ære være Gud (5)

81. Fryd dig, du Kristi brud (5)

82. Fryd dig! du Jesu brud (0)

83. Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord (3)

84. Gør døren høj, gør porten vid (8)

85. Op, Zion, at oplukke (3)

86. Hvorledes skal jeg møde (5)

87. Det første lys er Ordet, talt af Gud (6)

88. Hør det, Zion, trøst for al din vé (1)

89. Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge (1)

90. Op, glædes alle, glædes nu (2)

91. Store Gud og Frelsermand (0)

92. Søde Jesus, Davids rod (0)

93. Nu vil vi os forsamle (1)

94. Det kimer nu til julefest (2)

95. Fra Himlen højt kom budskab her (9)

96. Fra Himlen kom en engel klar (3)

97. Vor Jesus kan ej noget herberg finde (1)

98. Det var ikke en nat som de andre (2)

99. Velkommen igen, Guds engle små (8)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek