Aktuelle Highlights:

Om FUK's Nodebibliotek

1968: Nodebiblioteket var oprindelig Mogens Hybels private samling, som han flyttede over i et lokale i kælderen i Nørre Uttrup Kirke, hvor han var organist. Sammen med Orla Olesen samlede og registrerede han materialerne indtil 2008.

27.8.1988: Generalforsamling i FUK-NORD i Skalborg Kirke, Aalborg. FUK-NORDs protektor, biskop Henrik Christiansen, støttede Mogens Hybels ønske om at oprette et musikbibliotek.

1.12.1991: Biskop Henrik Christiansen afgik som biskop over Aalborg Stift. Ved forhandlinger med den nye biskop Søren Lodberg Hvas dukkede nye perspektiver op. Der skulle være mulighed for at gå og komme hver dag og på alle tider af døgnet samt arrangere møder efter behov.
Budolfi menighedsråd stillede to værelser på kvisten i den gamle bispegård til rådighed.
Stiftsfonden bevilligede penge til indkøb af bogreoler og tidsskriftkassetter. FUK-NORDs bestyrelse tog fat på at indrette lokalerne med frivillig arbejdskraft.

12.2.1993: Nodebiblioteket oprettet og officielt åbnet af FUKs formand, biskop Søren Lodberg Hvas.

1.4.1996: Lejemålet ophørt

Primo juni 1996: Nodebiblioteket flyttede ind i tårnsalen i Skalborg Kirkes tårn.

Stillingen som bibliotekar blev tillagt 15% lønkvotepoint og lagt ind under Vestervig Kirkemusikskole.

August 2001: Ordningen ophørte. Arbejdet foregik herefter på frivillig basis af Mogens Hybel og Orla Olesen.

2004: Etablering af nodebibliotekets hjemmeside på www.nodebibliotek.dk
Heri mange noder til fri download.
Søgemulighederne med den daværende teknologi begrænset. Siden opdateres ikke. Adgang er bevaret her: https://www.fkuv.dk/bibliotek/fuvs-biblioteker

27.6.2008: Første møde afholdt i FUKs biblioteksudvalg på Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i Løgumkloster.

1.9.2008: Lejemål i Skalborg Kirke ophørt.

Efteråret 2008: Nodebiblioteket flyttet til renoverede lokaler på slottet (TPC) i Løgumkloster.

20.10.2008: ’Aftale om ejerforhold og hjemsted for FUKs nodebibliotek’ indgået af rektor Eberhard Harbsmeier for TPC, rektor Peter Langberg for Løgumkloster Kirkemusikskole og FUKs formand Marianne Christiansen. FUK ejer samlingen. TPC bidrager med lokaler, forsikring og bibliotekarbistand. Løgumkloster Kirkemusikskole ansætter musikfaglig konsulent.
Samlingen ejes af FUK. Indgår som en selvstændig del af TPCs bibliotek.

Nodebiblioteket fik dermed sit fysiske hjemsted i Løgumkloster, hvor folkekirkens ansatte kommer på kursus og studieophold. Kirkemusikskolens elever og Refugiets gæster har adgang til hele biblioteket.

Hans Chr. Magaard ansættes af Løgumkloster Kirkemusikskole som korfaglig konsulent 120 t./årl.
Bibliotekar Helle D. Kjeldsen får som opgave at forvalte nodebiblioteket med indkøb, brugerbetjening og registrering af materialer i biblioteksbasen

20.12.2008: Nodebiblioteket indviet ved en officiel reception på Teologisk Pædagogisk Center (TPC) i Løgumkloster. Indvielsestale af Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, og taler af Formand Marianne Christiansen samt TPCs rektor Eberhard Harbsmeier

2009: En bevilling fra Den folkekirkelige Udviklingsfond på 50.000 kr. gjorde det muligt at indgå kontrakt med Dansk BiblioteksCenter om at konvertere data fra 4 databaser, som Orla Olesen og Mogens Hybel har opbygget gennem årene. Små 15.000 data blev konverteret til den fælles biblioteksdatabase. Samtidig blev de mange oplysninger om enkeltnoder synlige i den nationale biblioteksbase www.bibliotek.dk

Samme år etablerede Kirkemusikalsk Kompetence Center (KMKC) en ny kirkeårsbaseret database ”Bag om helligdagen”. Ud over relevant kor- orgellitteratur til kirkeårets helligdage rummer den korte meditationer til helligdagenes bibeltekster samt illustrationer. Dette arbejde er redaktionelt afsluttet med forslag til 1. og 2. tekstrække.
2010: For første gang blev der afholdt studiedage - 2 uger i juni måned. FUKs korledere kan bo gratis i studiehusene på tilmeldte enkeltdage og de få musikfaglig vejledning i brug af nodebiblioteket m.h.p. at tilrettelæggelse repertoire for den kommende korsæson.
2011: Nyt flygel, klaverbænk og lampe købt til brug for nodebibliotekets brugere. Augustinusfonden bevilligede kr. 30.000. TPC gav kr. 20.000 til gengæld for ejerskab. 
 
2012: Fællesfonden bevilligede Løgumkloster Kirkemusikskole en fast bevilling på 50.000 kr. til varig ansættelse af musikfaglig konsulent til FUKs nodebibliotek.
FUK fik samme år en bevilling på 250.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til at lave en ny database ”Korsatser til kirkeåret”. Hans Chr. Magaard grundlagde sammen med Søren Storm, Aarhus Musik i Esbjerg databasen, som blev lanceret den 20.11.2012. http://www.kmkc.dk/fuk/index.asp

1.1.2014: TPC og Pastoralseminarierne i København og Aarhus fusioneres under nyt navn: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)

1.6.2015: H.C. Magaard gik på pension

1.9.2015: Faglig konsulent Gitte Støvring Preussler tiltrådt som musikfaglig konsulent. Ansat 120 t./årl. af Løgumkloster Kirkemusikskole

2017: FUK bevilliger penge til at få sikret data og opdateret layout på den ældre hjemmeside: http://www.nodebibliotek.dk/

2018: Søren Storm, Aarhus Musik i Esbjerg, sikrer data og opdaterer den ældre hjemmeside http://www.nodebibliotek.dk/

Hanne Korsgaard, Korkonsulent Syd, bibliotekaren og den nodefaglige konsulent, udarbejder en folder om nodebiblioteket i samarbejde med fotograf Per Rasmussen, FUKs kommunikationsmedarbejder Nanna Simonsen og Tarm Bogtrykkeri.

2020: FUV udarbejder en ny kirkeårsbaseret database ”Bag om helligdagen”. https://www.fkuv.dk/bag-om-helligdagen/bag-om-helligdagen

Den gamle kmkc-kirkeårsdatabase ophører. Det er endnu uvist, hvornår dataene igen kan tilgåes.

FAKTA:

FUKs bevilling til nodebiblioteket: 15.000 kr. årlig

Nodebibliotektet omfatter en kornode- og bogsamling på ca. 15.000 titler, hovedsagelig kirkelig kormusik og musikpædagogisk litteratur. Nodebibliotekets materialer udvælges efter kvalitetskriterier.
Der er adgang til nodebiblioteket for alle interesserede. Brugerne er kirkemusikere, præster og andre kirkemusikalsk interesserede, primært organister og korledere, hvis kor er medlem af Folkekirkens Ungdomskor. Korlederne benytter nodesamlingen i forbindelse med tilrettelæggelse af repertoire, bl.a. for den kommende korsæson. Kontakt sker dels ved fysisk fremmøde, dels ved mailkorrespondance.
Der afholdes løbende repertoire-sessioner, studiedage og -uger for såvel enkeltpersoner som grupper af korledere og kirkemusikstuderende. Her kan deltagerne få faglig bistand og arbejde individuelt i bibliotekets lokaler, hvor også et flygel er til rådighed.
Der afholdes 2 årlige møder i biblioteksbestyrelsen. Bestyrelsen er sammensat i henhold til ’Aftale om ejerforhold og hjemsted for FUKs nodebibliotek’.

FUVs og kirkemusikskolernes biblioteksbasen er frit tilgængelig: https://arts.reindex.net/FUV/main/Landing.php
Alle Nodebibliotekets materialer (14-15.000 enheder) er registreret i den fælles biblioteksbase.
Læs her: https://www.fkuv.dk/bibliotek/fuvs-biblioteker

Den nationale biblioteksbase:  www.bibliotek.dk - FUKs nodesamling er registreret der.

Den nye Nodedatabase: http://www.nodebibliotek.dk/FUK
Et udvalg af nodebibliotekets materialer målrettet årets kirkesøndage.

Links til nye og ældre databaser – se her: https://www.fkuv.dk/bibliotek/fuvs-biblioteker
Og her i den ældre udgave:  http://www.nodebibliotek.dk/

Repertoire-studiedage - http://fuk.dk/aktiviteter/vejledning-og-inspiration/fuks-nodebibliotek/

 

Til toppen

 Nodebiblioteket i Løgumkloster
Foto: Per Rasmussen / PRtegnBibliotekets noder studeres grundigt.
Foto: Per Rasmussen / PRtegn

 

Aktuelle Highlights:
© 2012-2017 FUK Nodebibliotek