Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

Gå til salmenumre: 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-791

200. Jesus er mit liv i live (1)

201. Det hellige kors, vor Herre selv bar (14)

202. Som et stille offerlam (2)

203. O du Guds Lam uskyldig (6)

204. O hjertekære Jesus Krist (1)

205. O store Gud, din kærlighed (4)

206. Vor frelser, du, som døde (0)

207. Jesus, jeg dit kors vil holde (1)

208. Skriv dig, Jesus, på mit hjerte (0)

209. Et kors det var det hårde, trange leje (0)

210. Syng højt, min sjæl, om Jesu død (1)

211. Lad vaje højt vort kongeflag (0)

212. Den bitre død dig trængte (5)

213. I kvæld blev der banket på Helvedes port (0)

214. Hør vor helligaftens bøn (1)

215. Dag til hvile! Dag til glæde (0)

216. Der venter bag langfredags nat (0)

217. Min Jesus, lad mit hjerte få (11)

218. Krist stod op af døde (7)

219. Lov og tak for påskens offer (0)

220. I dødens bånd vor frelser lå (13)

221. I døden Jesus blunded (3)

222. Opstanden er den Herre Krist (10)

223. Herren af søvne opvågned, opsprang (0)

224. Stat op, min sjæl, i morgengry (4)

225. Op, sjæl, bryd søvnen af (0)

226. O kæreste sjæl, op at våge (1)

227. Som den gyldne sol frembryder (0)

228. Du er, opstandne sejershelt (5)

229. Hvor er dog påske sød og blid (0)

230. Påskemorgen slukker sorgen (3)

231. Påske vi holde (3)

232. O salig påskedag (0)

233. Jesus lever, graven brast (2)

234. Som forårssolen morgenrød (2)

235. Verdens igenfødelse (1)

236. Påskeblomst! hvad vil du her (4)

237. Nu ringer de klokker ved daggryets komme (2)

238. Det er så sandt, at ingen så (1)

239. I den nat af stumme skrig (0)

240. Dig være ære, Herre over dødens magt (1)

241. Tag det sorte kors fra graven (1)

242. Hører, I, som græde (0)

243. Luk øjne op, al kristenhed (1)

244. Hvor lifligt er det dog at gå (1)

245. Opstandne Herre, du vil gå (0)

246. Kom, lad os tømme et bæger på ny (0)

247. Jesus, som iblandt os står (0)

248. Med thomaskravet står vi her (0)

249. Hvad er det at møde den opstandne mester (2)

250. Kommer, sjæle, dyrekøbte (1)

251. Jesus, himmelfaren (1)

252. Til Himmels fór den ærens drot (2)

253. I dag skal alting sjunge (0)

254. Fuldendt er nådens store værk (0)

255. Drag, Jesus, mig (1)

256. På denne dag vi se Guds Søn (4)

257. Vaj nu, Dannebrog, på voven (0)

258. Vil natten nu vige (3)

259. Din Himmel-krone ser vi stråle (1)

260. Du satte dig selv i de nederstes sted (3)

261. Halleluja for lysets drot (2)

262. Frydetonen går mod tronen (1)

263. Sin vogn gør han af skyer blå (1)

264. Herre Jesus, du, som troner (2)

265. Om salighed og glæde (1)

266. Mægtigste Kriste, menighedens Herre (1)

267. Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam (1)

268. Zions vægter hæver røsten (2)

269. Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom (2)

270. Luk øjne op, o kristenhed (2)

271. I jomfruer, I kloge (4)

272. I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde (0)

273. I verden er ej nød så stor (1)

274. Rejs op dit hoved, al kristenhed (1)

275. Uforsagt, vær på vagt (2)

276. Dommer over levende og døde (4)

277. Herre, når din time kommer (1)

278. En dag skal Herrens skaberdrømme møde (3)

279. Venner, lad kun skyer gråne (0)

280. Vanæret vor drot kom i sin grav (0)

281. Nu nærmer sig vor pinsefest (0)

282. Apostlene sad i Jerusalem (2)

283. Fra Himlen kom den Helligånd (1)

284. Fra Himlen Herrens Ånd nedfór (1)

285. Hør himmelsus i tredie time (1)

286. Var I ikke galilæer (0)

287. Kraften fra det høje (3)

288. Drag ind ad disse porte (1)

289. Nu bede vi den Helligånd (25)

290. I al sin glans nu stråler solen (6)

291. Du, som går ud fra den levende Gud (10)

292. Kærligheds og sandheds Ånd (2)

293. Gud Helligånd, vor trøstermand (2)

294. Talsmand, som på jorderige (2)

295. Drag ind ad dine porte (0)

296. Du, som den store pinsedag (3)

297. I kristne, som bekende (0)

298. Helligånden trindt på jord (2)

299. Ånd over ånder, kom ned fra det høje (0)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek