Aktuelle Highlights:

Salmebogs indeks

195. Naglet til et kors på jorden (3)

740. Nat, søvn og slum og seng, farvel (0)

723. Naturen holder pinsefest (1)

366. Nogen må våge i verdens nat (2)

289. Nu bede vi den Helligånd (25)

722. Nu blomstertiden kommer (21)

617. Nu bør ej synden mere (0)

631. Nu da til lykke (1)

550. Nu er livet gemt hos Gud (3)

729. Nu falmer skoven trindt om land (4)

487. Nu fryde sig hver kristen mand (11)

677. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (5)

756. Nu gløder øst i morgenskær (0)

786. Nu går solen sin vej (2)

552. Nu har du taget fra os (2)

510. Nu har jeg fundet det, jeg grunder (0)

759. Nu hviler mark og enge (2)

71. Nu kom der bud fra englekor (10)

532. Nu ledet er min lille (0)

789. Nu lukker sig mit øje (1)

281. Nu nærmer sig vor pinsefest (0)

743. Nu rinder solen op (8)

408. Nu ringer alle klokker mod sky (2)

237. Nu ringer de klokker ved daggryets komme (2)

781. Nu skrider dagen under (0)

735. Nu sol i øst oprinder mild (0)

731. Nu står der skum fra bølgetop (3)

407. Nu står sjælen op af døde (1)

788. Nu sænkes overalt (0)

11. Nu takker alle Gud (9)

750. Nu titte til hinanden de favre blomster små (4)

342. Nu ved jeg vej til Himmerig (0)

135. Nu velan, et frejdigt mod (0)

758. Nu velan, vær frisk til mode (1)

93. Nu vil vi os forsamle (1)

110. Nu vil vi sjunge og være glad (6)

748. Nu vågne alle Guds fugle små (2)

659. Nu åbner savnet sine øde vidder (0)

535. Nu! jeg har vunden (0)

26. Nærmere, Gud, til dig (1)

522. Nåden er din dagligdag (1)

695. Nåden hun er af kongeblod (0)

639. Når i den største nød vi stå (4)

658. Når jeg er træt og trist, når modet svigter (1)

558. Når mit øje, træt af møje (3)

791. Når mørket jorden blinder (Vægterversene) (0)

527. Når syn og hørelse forgår (1)

528. Når tid og time er for hånd (2)

Til toppen

Aktuelle Highlights:
© 2012-2014 FUK Nodebibliotek